Hitta hit

Chamottevägen 13
134 40 Gustavsberg

Busshållplats: Farstaviken
Besöksparkering finns i nära anslutning till kliniken.